Get Adobe Flash player

          ขอเชิญพุทธศษสนิกชนทั้งหลายร่วมงานบุญข้าวประดับดิน (บุญข้าวสาก)

วันอาทิตย์ ที่  27 เดือน กันยายน 2558

ณ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม รัฐแอละแบม่า สหรัฐอเมริกา

 

บุญข้่าวประดับดิน คือบุญที่ทำในแรมสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า เป็นการนำข้าวปลาอาหารคาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็กละน้อย แล้วห่อด้วยใบตอง ทำเป็นห่อเล็กๆ นำไปวางตามโคนต้นไม้ หรือตามพื้นดินบริเวรรอบๆวัด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

 

                                                                      กำหนดการ

 

               10 : 00  น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศาลา ทำวัตรเช้า รับศีล / อธิฐานบุญข้าวประดับดิน

               10 : 00 น.  พิธีตักบาตร

               11 : 00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / ญาติโยมรับประทานอาหาร

               13 : 00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา

               13 : 40 น. พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

 

 

Wat Montgomery Buddharam       13339 Edna Brake Lucas Dr.  Montgomery, AL 36117  

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.