Get Adobe Flash player

         ขอเชิญชวนสาธุชน ร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา  2558

         วันวิสาขบูชา  เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา คือตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างนี้ มาถึงเช่นนี้ ทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารา จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร และมีการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน ได้เข้าร่วมทำบุญ และปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ตามกำหนดการดังนี้

                    กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน  2558 / แรม 5 ค่ำ เดือน 7

เวลา  6.00 p.m  ทำพิธีทางศาสนาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 / แรม 6 ค่ำ เดือน 7

เวลา 10.30 a.m  ไหว้พระ รับศีล พระสงฆ์เจริญคาถาพาหุง (สวดพาหุง) สาธุชนใส่บาตรพระสงฆ์

เวลา 11.00 a.m ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 3 รูป

เวลา 1.00 p.m  พระสงฆ์อนุโมทนา หยาดน้ำ เวียนเทียน รอบศาลา 3 รอบ เป็นเสร็จพิธี

         ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้จงมีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มี  ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆ ประการด้วยเทอญฯ

WatmontgomeryBuddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery, AL 36117

www.watmontgomery.com  (Tel: 334-593-0888) 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.