Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา

ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียน ถวายหลอดไฟฟ้า

Buddist Lent Ceremony

        วันสำค้ญทางพระพุทธศาสนาก็คือ วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน  ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา  วัดต่างๆ  ได้มีการจัดทำบุญวันเข้าพรรษา เช่นกันในปีนี้เป็นปี 8 สองหน

                                 กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 26  กรกฏาคม 2558/ Sunday, July 26, 2015, Ceremony

เวลา 10.30 a.m. ไห้วพระ รับศีล  พระสงฆ์ (สวดพาหุง) สาธุชนใส่บาตรพระสงฆ์

เวลา 11.00 a.m. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 3 รูป

เวลา 1.00 p.m. พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ หยาดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

          ขออนุโมทนากับสาธุชนที่มาร่วมทำบุญในครั้้งนี้  จงมีอายุมั่นหวัญยืน สุขภาพแข็งแรงโรคภัย ไข้เจ็บอย่าได้มี  ปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สมหวังทุกๆ  ประการด้วยเทอญฯ

หมายเหตุ  ส่วนรายได้จากการทำบุญสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หนังใหม่

WatmontgomeryBuddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery, AL 36117

www.watmontgomery.com (Tel: 334-593-0888)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.