Get Adobe Flash player

กำหนดการกิจกรรมประจำวันของวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม (กำหนดการนี้ใช้เฉพาะฤดูหนาว)

ทำวัตรสวดมนต์

     ทำวัตรเช้า เริ่มเวลา  6.30   น. เป็นต้นไป

     ทำวัตรเย็น เริ่มเวลา 5.30 น. เป็นต้นไป

เวลาเปิด-ปิด ประตูวัด  ประตูใหญ่ (เฉพาะฤดูหนาว)

     เช้าเปิดเวลา 7.00 น.

     เย็นปิดเวลา 5.30 น.

(ยกเว้นวันมีงาน) ขออภัยในความไม่สะดวก ถ้าไปหลังเวลาที่กำหนดต้องโทรก่อน 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.