Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร บุญข้าวประดับดิน

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2555

ที่ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม  อะลาบามา

บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีของชาวไทยอีสาน และชาวลาว  นิยมทำกันในวันแรม 14 ค่ำเดือน 9  หรือที่เรียกกันว่า บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดินเป็นบุญที่ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปแก่ เปรต (ชาวอีสานหรือชาวลาวเรียกว่า เผด)  หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว  ข้าวประดับดิน ได้แก่ข้าวและอาหารหวานคาว พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตองกล้วย  นำไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้  แขวนไว้ตามกิ่งไม้ ตามต้ายวัดบ้าง (คนอีสานหรือคนลาวโบราณเรียกกำแพงวัดว่า ต้ายวัด) หรือวางไว้ตามพื้นดิน เรียกว่า ห่อข้าวน้อย  พร้อมเชิญวิญญาณของญาติมิตร มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำให้  ต่อจากนั้นนำภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายโดยหยาดน้ำไปให้ด้วย

                                                 กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555  แรม 14 ค่ำ  เดือน 9

เวลา 04.00 A.M.  สาธุชนนำห่อข้าวน้อยมาแขวนไว้ตามต้ายวัดพร้อมหยาดน้ำให้ญาติ

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2555 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันทำบุญข้าวประดับดิน

เวลา  10.00  A.M.  ทำพิธีทางศาสนา ไหว้พระ รับศีลพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพาหุง

เวลา 11.00 A.M.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ต่อจากนั้นสาธุชนรับประทานอาหาร

เวลา 1.00  P.M.   ฟังเทศน์อานิสงส์การทำบุญข้าวประดับดิน เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา

ดังนั้น ทางวัดจึงเจริญพรเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปร่วมกันทำบุญในครั้งนี้  เพื่ออุทิศให้กับญาติๆ  ของท่านที่ได้ตายไป  ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ

                                              เจริญพรมาด้วยเมตตาธรรม

                                        พระสงฆ์ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

WatmontgomeryBuddharam  13339 Edna Brake Lucas Dr. Tel: 334-593-0888 , 832-628-3644

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.