Get Adobe Flash player

             ด้วยทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารามได้รับแจ้งจากทางเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ว่าจะมาให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556  นั้น

            บัดนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดกงสุลสัญจรในวันดังกล่าวไปเป็นวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556  โดยจะให้บริการกงสุลระหว่างเวลา 09.30 น. - 16.30 น.  

           ดังนั้นทางวัดมอนท์โกเมอรี่จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.