Get Adobe Flash player

  

 

ขอเชิญร่วมทำ บุญและปฏิบัติธรรม 
วัน  อาสาฬหบูชา . วันเข้าพรรษา และฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

              เจริญพร สาธุชนทั้งหลายร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนาคือ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ส่วนวันเข้าพรรษาคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวมเป็นเวลา 3 เดือน ดังนั้นทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารามจึงเจริญพรเชิญชวนท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา หรือหลอดไฟฟ้าก็ได้ ทางวัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะไปร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน ในการทำบุญทุกครั้งทางวัดได้รวบรวมจตุปัจจัย (เงิน) ไว้สร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งหลังเก่าทรุดโทรมลงตามกาลเวลา การก่อสร้างครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณ $ 100.000.00 (หนึ่งแสนดอลล่าร์สหรัฐ)  ดังนั้นทางวัดตลอดคณะกรรมการทุกท่านจึงขอเชิญท่านไปทำบุญในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและฉลองพระชันษา 100 ปี ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
           ขออวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญฯ
                        กำหนดการ
  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 (July 20,2013)  
เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะ (สำหรับผู้ถือศีล 8)
เวลา 19.30 น. ทำวัตรเย็น สวดพุทธมนต์ และธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
เวลา 20.30 น. นั่งสมาธิภาวนา จากนั้นผักผ่อน 10 นาที
เวลา 22.40 น.  ฟังบรรยายและชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เวลา 23.00 น.  พักผ่อน
 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 เดือน 7 เป็นวันทำบุญเข้าพรรษา 
July 21, 2013 Buddhist Lent begins and Asalha Puja Ceremony
เวลา 04.30 นั่งสมาธิภาวนาและฟังธรรมบรรยาย จากนั้นผักผ่อน 30 นาที
เวลา 06.00 น. ทำวัตร สวดมนต์เช้า
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย, ปรึกษาปัญหาธรรม
 เวลา 09.00 น. ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ  ,ลาศีล 8 จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 10.30 น. เริ่มพิธีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
-  เจ้าอาวาสวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน
-  ประธานกรรมการบริหารวัดฝ่ายฆราวาส ในนามตัวแทนพุทธศาสนิกชน  ถวายเครื่องสักการะ
 -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา  10.45 น. ทำพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีล ตักบาตรพระสงฆ์
เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้นสาธุชนรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ถวายเทียนพรรษา พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ รับพร เป็นเสร็จพิธีทางศาสนา

                                          เจริญพร เชิญชวนมาด้วยเมตตาธรรม
                                                 วันมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
Wat Montgomery Buddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery, 36117 Alabama
Tel. 334-593-0888, 832-628-3644

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.