Get Adobe Flash player
> ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันบุญสลากภัตร/บุญสารทไทย
September 22, Sartthai day Ceremony, 2013
Wat Montgomery Buddharam
...........................................................................
          ประเพณีสลากภัตร เป็นประเพณีที่ทำกันตามท้องถิ่นต่างๆ  และมีชื่อเรียกต่างกันออกไป ทางภาคเหนือจะมีชื่อเรียกว่า ประเพณีตานสลากภัตร หรือตานก๋วยสลาก ภาคอีสานเรียกบุญข้าวสาก  ภาคกลางเรียกสลากภัตร  ซึ่งเป็นการนำเอาอาหารหวานคาว และผลไม้จัดเป็นสำหรับอย่างสวยงามเพื่อถวายแด่พระภิกษสงฆ์ สามเณร โดยมีวิธีการแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนั้้น ๆ  การทำบุญทานสลากภัตรนับเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยประการหนึ่ง เนื่องจากค่านิยมที่สืบทอดมาแต่โบราณจนกลายเป็นประเพณีสืบมาช้านาน คือ   1.ประชาชนจะเริ่มเตรียมภาระกิจการทำนา 2.ผลไม้ต่างๆ  เริ่มออกต้นฤดูประชาชนก็จะเตรียมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  3.ประชาชนหยุดพักไม่เดินนทางไปไกลเพราะเป็นฤดูฝน  4. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม 5. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็นสังคหทาน  6.ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญสลากภัตรมักจะมีโชคลอยมา 7.มีโอกาสหาเงินและวัสดุบำรุงวัด
           ดังนั้นทางวัดจึงเจริญพรบอกบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขออวยพรให้ทุกๆ  ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ
 
                                      กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 / September 22, Sartthai day Ceremony, 2013
เวลา 10.30  a.m  ทำพิธีทางพุทธศาสนา ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพาหุง ต่อจากนั้นสาธุชนตักบาตรพระสงฆ์
 เวลา 11.00 a.m  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 2 รูป สาธุชนรับประทานอาหารเที่ยง ที่ศาลาใหม่พร้อมกัน
เวลา 1.00 p.m  ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทำบุญ 1 กัณฑ์  จบแล้วสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ เป็นจบพิธี
 
Wat Montgomery Buddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery, 36117 Alabama
 Tel. 334-593-0888, 832-628-3644

Share

 
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.