Get Adobe Flash player
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา อาสาฬหบูชา
ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา
Asalha puja and Buddhist Lent day
Wat montgomery Buddharam
         เจริญพร สาธุชนทั้งหลายร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ส่วนวันเข้าพรรษาคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11  รวมเป็นเวลา 3 เดือน  ดังนั้นทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม  จึงเจริญพรเชิญชวนสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีโบราณมา ทางวัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะไปร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน  ในการทำบุญครั้งนี้ ทางวัดจะได้รวบรวมจตุปัจจัยในการสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมลงมากแล้ว
         ขออวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปด้วยเทอญฯ
 
          กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557  แรม 2 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันทำบุญเข้าพรรษา
July 13, Asalha puja and Start Phansa Ceremony
เวลา 10.30  a.m.  ทำพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีล  ตักบาตรพระสงฆ์
เวลา 11.00 a.m. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้นสาธุชนรับประทานอาหาร
เวลา 01.00 p.m.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา  พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ รับพร
 
เจริญพร เชิญชวนมาด้วยเมตตาธรรม
พระสงฆ์ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
 
Watmontgomery buddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery, AL 36117  
Tel. (334) 593-0888, (832) 628-3644    www.watmontgomery.com

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.