Get Adobe Flash player

รายชื่อเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เดือน พฤศจิกายน 2554

.............................................................

วันที่ รายชื่อเจ้าภาพ
1 คุณพนมวัน,  แม่ตู้คำหวัน
2 ครอบครัวมาลัยนวล
3 ครอบครัวกลิ่นพินิจ
4 ว่าง
5 ไปร่วมงานกฐินวัดสันติธรรม ออกัสต้า
6 ไปร่วมงานกฐินวัดสันติธรรม ออกัสต้า
7 ร้านอาหารคุณปู, คุณกรองแก้ว(คุณเม้า), คุณสะไหว, คุณสีไว, คุณจันเพ็ง
8 คุณพนมวัน
9 ครอบครัวมาลัยนวล, แม่ออกแสง
10 ครอบครัวกลิ่นพินิจ
11 คุณราตรี, คุณบัวขาว, คุรแม่ออกสัมฤทธิ์ และญาติๆ
12 ครอบครัวหมั่นศักดิ์ มาทำบุญอุทิศให้ลุงลอน
13 ครอบครัวเสริมทรัพย์
14 ร้านอาหารคุณปู,  คุณบุญสม,  คุณจุ๋ม
15 คุณพนมวัน
16 ครอบครัวมาลัยนวล
17 ครอบครัวกลิ่นพินิจ
18 ว่าง
19 คุณกรองแก้ว(คุณเม้า),  คุณนกยูง, คุณราตรี, คุณอุ้ม, คุณติ๋ม, คุณพวงพยอม, น้องปอน
20 คุณพ่อตู้บาน แม่ตู้หมุน, แม่ออกเพ็ด, พ่อตู้แหวง,  คุณตัน ลูกชายแม่ตู้หมุน
21 คุณเหน่ง  คุณอ้วน และ หลานชาย จากบามิ่งแฮม
22 คุณพนมวัน, คุณจุ๋ม, คุณบุญสม
23 ครอบครัวมาลัยนวล
24 ครอบครัวกลิ่นพินิจ
25 ครอบครัวเสริมพรัพย์
26 แม่ตู้คำหวัน
27 งานวันบูรพาจารย์ วัดมอนท์โกเมอรรีพุทธาราม
28 ร้านอาหารคุณปู, ยายบุญหนา, คุณน้อย, คุณนุ่น
29 ไปปานามาชิตี้ คุณราตรี  คุณบัวขาว
30 ครอบครัวมาลัยนวล

 พระสงฆ์ขออนุโมทนา  สาธุ  สาธุ สาธุ

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.