Get Adobe Flash player

เจริญพรขอบใจ + ขอบคุณ สาธุชนร่วมงานเทศน์มหาชาติ
            วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555
             รายได้ทั้งหมดจำนวน $ 3557
ทางวัด และคณะกรรมการ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข
ความเจริญมีอายุ วรรณะ สุขะ พละตลอดกาลนานเทอญฯ สาธุ  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.