Get Adobe Flash player

วัดมอนท์โกเมอรี่ ขออนุโมทนาสาธุชน ที่มาร่วมงานบุญประจำเดือนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555  ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมในวันงานได้ที่แฟ้มภาพของเวบไซต์วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารามแห่งนี้  งานบุญครั้งต่อไปจะมีในวันที่ 5 สิงหาคม ชึ่งเป็นงานบุญวันอาสาฬหบูชา และงานบุญวันเข้าพรรษา ในงานมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุผู้จำพรรษา ณ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม 

ทางวัด ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกาย สบายใจ อย่าเจ็บ อย่าจน คิดและปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ของให้จงสำเร็จทุกประการเทอญ.....

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.