Get Adobe Flash player

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ขออนุโมทนาบุญมายังสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา 2556  ซึ่งในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาครั้งนี้ทางวัดได้จัดอบรมวิปัสสนา ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9  ถึง เช้าวันของวันที่ 10 มีนาคม และมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ชมภาพกิจกรรมเหล่านั้นได้ที่   https://plus.google.com/photos/113969619217635138856/albums/5853821544140797969  หรือในแฟ้มภาพ บนหน้าเวบไซต์ของวัดมอนท์โกเมอรี่นี้ได้... ในงานบุญครั้งนี้มีสาธุชนบางท่านไม่ได้มาร่วมงาน แต่ก็ได้ส่งปัจจัยมาทำบุญอีกจำนวนหนึ่ง  ทางวัดจึงขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.... 

ทางวัดขอแจ้งข่าวมายังสาธุชนชาวไทยทุกท่านที่อยู่ใกล้เมืองมอนท์โกเมอรี่ ได้ทราบ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556   ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะจัดคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจร ณ  วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม   เมืองมอนท์โกเมอรี่  รัฐอลาบามา โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วยการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการด้านนิติกร และให้ข้อมูลทางด้านกงสุล นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของเอกอัครราชทูต จะได้พบปะชุมชนไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกัน ในการสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนในสหรัฐ   ดังนั้นทางวัดจึงขอประกาศข่าว มายังสาธุชนคนไทยทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงเมืองมอนท์โกเมอรี่ได้มาพบปะและใช้บริการดังกล่าวจาก เอกอัครราชทูต ได้ ณ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน.....  หมายเหตุ  website ของสถานทูตฯ หน้ากงสุลสัญจร สำหรับ download คำร้องออกมากรอกข้อมูล

แผนที่ไปวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม  https://maps.google.com/maps/ms?msid=216894175049158789631.0004cdf000a3e620564f6&msa=0&ll=32.384356%2C-86.089393&spn=0.005001%2C0.010568 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.